Metallkraft

Vannkjølt system for prosesser, ventilasjon med ATEX-anlegg for avsug fra prosesser. Prosjektering av spesialavsug for Metallkraft Yangzhou og Metallkraft Singapore.

Sandens

Næringsbygg med kontorer, kjøpesenter og garasjeanlegg. Totalt 33500 m2. Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, sprinkleranlegg, fjernvarme, kjøleanlegg og ventilasjon.