Følg oss på Facebook  |    Henrik Wergelandsgate 19, Kristiansand  |    38 12 29 80
 • Sanitæranlegg

  Prosjektering av kaldt- og varmtvannsforsyning i alle typer bygg i henhold til gjeldende regler. Prosjektering av avløpsanlegg for spillvann og overvann/takvann.
 • VA-anlegg

  Prosjektering av utvendige anlegg for vann og avløp.
 • Varmeanlegg

  Prosjektering av varmeanlegg for alle typer bygg og med alle alternative varmekilder som fjernvarme, varmepumper luft/vann vann/vann eller med energibrønner, varme fra solpaneler eller spillvarme fra prosesser.
 • Kjøleanlegg

  Prosjektering av kjøleanlegg for komfortkjøling eller kjøling av overskuddsvarme fra prosesser.
 • Sprinkleranlegg

  Prosjektering av automatiske slukkeanlegg som tradisjonelle sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg. Rivco er godkjent for prosjektering av sprinkleranlegg.
 • Automatikk, SD-anlegg

  Prosjektering av styrings- og overvåkningsanlegg for VVS-anleggene.
 • Tilstandskontroller

  Kontroll og vurdering av VVS-tekniske anlegg i eksisterende bygg.
 • Energimerking

  Vi utfører energimerking av alle typer bygg.
 • Teknisk byggeledelse

  Vi ivaretar byggherrens interesser i byggeprosessen.
 • BREEAM

  Deltagelse i BREEAM-prosjekter, dokumentasjon for valgte løsninger innenfor vårt fagområde.
 • BIM

  Rivco har fullversjon av Solibri og kan i prosjekter ta ansvar for BIM-koordinering, sammenstilling av 3D-modell, samt kollisjonskontroll. Deltagelse i BIM-prosjekter, VVS-tekniske anlegg dokumenteres i modell, .ifc-format og sammenstilles med andre fagfelts modeller for kontroll og visualisering.
 • Ventilasjonsanlegg

  Prosjektering av alle former for ventilasjon i næringsbygg, boligbygg eller industri.