Marvika Torv, Kristiansand

Illustrasjoner: Asplan Viak 2019-2022. Dette prosjektet er et nærings og boligbygg med egen underetasje for parkering i Kristiansand. Totalt inneholder det 147 leiligheter og ca. 14.000m2 med nærings og parkeringsareal. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert rør og ventilasjonsanleggene. Bygget har fjernvarme som oppvarmingskilde.

Odden Senter, Grimstad

Illustrasjoner: Nuno Arkitekter AS 2021-2023. Dette prosjektet består av utvidelse av Odden Senter i Grimstad. Utvidelsen inneholder 18 boenheter hvor vi har utført prosjekteringen av rør og ventilasjon, samt ca. 4.100m2 næring/kjøpesenter hvor vi har hatt prosjektering av røranlegg. Vi har også bistått med prosjektering av røranlegg i renovering av næringen i eksisterende senter.

Tangvall Arena, Søgne

2020-2025. Stort kjøpesenter med kontorer og leiligheter på Tangvall i Søgne som Mur i Sør bygger. Totalt inneholder det 50 leiligheter, 2.500m2 kontorer og 18.400m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon. Bygget har varme og kjøling via energibrønner og varmepumpe.

Vennesla Atrium

2020-2022. Kjøpesentre/næringsbygg hvor Rivco i samarbeid med Holbæk rør har prosjektert røranlegg. Anlegget består bl.a av energibrønner som benyttes til oppvarming om vinter og kjøling om sommer.

Byhaven, Kristiansand

2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

Kvartal 32

Oppdragsgiver Agder Ventilasjon AS Prosjektet Kvartal 32 er et næringsbygg på ca. 29.000 m2 bruttoareal, fordelt på fem etasjer og to underetasjer. Det består av både nybygg og ombygg av eksisterende bygningsmasse. Når Kvartal 32 står ferdig, vil det være tilrettelagt for både kontor-, handel-, hotell- og restaurantvirksomhet.

Amfi Farsund

illustrasjon: Asplan Viak  / Glastad Farsund Prosjektering av sprinkleranlegg, varmeanlegg med varmepumpe for Tratec Teknikken AS

Ikea

Teknisk byggeledelse for vvs-anleggene på ny Ikea Sørlandsparken. Utføres for Sweco Norge AS.

Sandens

Næringsbygg med kontorer, kjøpesenter og garasjeanlegg. Totalt 33500 m2. Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, sprinkleranlegg, fjernvarme, kjøleanlegg og ventilasjon.