GE Healthcare, Lindesnes

2007-pågående. Prosjektering av ventilasjonsløsninger hos GE. Rivco har bistått med alt fra prosjektering av vanlige kontorlokaler til prosesslokaler med forhøyede krav ventilasjon og eksplosjonsfare. Vi har også bistått i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og oppfølging i mindre ventilasjonsprosjekter.

3B-Fibreglass Norway, Birkeland

cof

Utnyttelse av overskuddsvarme og utfasing av oljefyrte varmluftsaggregater. 2019. I ovnshallen er det veldig mye overskuddsvarme. Over smelteovner er lufttemperaturen opp mot 60 °C og Rivco AS har prosjektert løsning for gjenvinning av dette. Det er installert gjenvinningsbatterier med påmontert vifte og det sirkulerer vann med temperatur 45/35 °C. Batteriene har mål 1000×1000 mm og… Fortsett å lese 3B-Fibreglass Norway, Birkeland

MIL/Campus. Bygg H og J

Illustrasjoner: Rambøll Oppdragsgiver: Ugland Entreprenør Rivco har utviklet prosjektet fra forprosjekt og inkludert ferdige arbeidstegninger for alle VVS-anlegg og utvendig røranlegg. Det er to nye bygg med gangbroforbindelse til eksisterende universitet.
Byggene skal brukes til undervisning og forskning. Byggene er til sammen ca. 4.800 m2. Bygget er tilknyttet fjernvarme og vannbårent kjøleanlegg via eksisterende bygg. Byggene… Fortsett å lese MIL/Campus. Bygg H og J

Returkraft AS

  foto: Returkraft AS, illustrasjon: Rivco AS Planlegging, detaljprosjektering og byggeledelse av nytt filteranlegg for vedlikehold av forbrenningsanlegg.

3B industrianlegg

Flere oppdrag. Rehabilitering etter brann. Detaljplanlegging av ombygging, opprutning, vedlikehold ved nedstengning og ombygging av smelteovn. Utføres for Sweco Norge AS.

Iveland kraftstasjon

Utføres for Sweco Norge AS, forprosjekt, utredninger og detaljprosjektering i BIM av alle vvs-anleggene for ny kraftstasjon i fjell, Iveland 2. Byggestart 2014.

Metallkraft

Vannkjølt system for prosesser, ventilasjon med ATEX-anlegg for avsug fra prosesser. Prosjektering av spesialavsug for Metallkraft Yangzhou og Metallkraft Singapore.