Østerveien 45

Ombygging / bruksendring fra lager til 30 leigheter. Garasjeanlegg i underetasje.

Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, fjernvarme og ventilasjon.