Metallkraft

Vannkjølt system for prosesser, ventilasjon med ATEX-anlegg for avsug fra prosesser. Prosjektering av spesialavsug for Metallkraft Yangzhou og Metallkraft Singapore.