Tangen Torv, Kristiansand

2022-2023. Dette prosjektet bygges på en av de siste ledige tomtene på Tangen. Totalt inneholder det 170 leiligheter og 8.700m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt skal prosjektere all VVS. Bygget har fjernvarme fra Agder Energi.

Tre Søstre, Kanalbyen

2021-2024. Dette prosjektet har noen av Kristiansands høyeste bygg med totalt 15 etasjer. Det er totalt 106 leiligheter med felles parkering under byggene. Utbygger er Kanalbyen/Ugland Entreprenør. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon. Bygget har fjernvarme fra Agder Energi.

Tangvall Arena, Søgne

2020-2025. Stort kjøpesenter med kontorer og leiligheter på Tangvall i Søgne som Mur i Sør bygger. Totalt inneholder det 50 leiligheter, 2.500m2 kontorer og 18.400m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon. Bygget har varme og kjøling via energibrønner og varmepumpe.

Strømmehaven, Kristiansand

Illustrasjoner: Illustrasjon/visualisering: Friis & Moltke Architects 2017-2021. Prosjektet består av 42 omsorgsboliger som er etablert som 6 bokollektiv til 7 personer hver. Sammen med eksisterende bygningsmassen til omsorgssenteret på Strømme (sykehjem og leiligheter) fremstår bokollektivene og fellesarealer som et lite nabolag Byggene har fjernvarme fra Agder Energi. Rivco har laget forprosjekt og detaljprosjektert VVS i… Fortsett å lese Strømmehaven, Kristiansand

Holmen, Kilsund

DCIM100MEDIADJI_0141.JPG

2020-2021. Et nydelig prosjekt helt i vannkanten ved Kilsund. Vi har utviklet forprosjektet og vi prosjekterer alt av rør og ventilasjon. Prosjektet består av 24 leiligheter med felles parkering i 1 etasje.

St. Olavsvei 18

2020-2021. Prosjektet er et av de første massivtre-byggene i Kristiansand. Vi har utviklet forprosjektet og vi har prosjektert alt av rør og ventilasjon for VEF. Prosjektet består av 28 leiligheter med felles parkeringskjeller.

Kanalbyen, Kristiansand

2015-2021. Kanalbyen er et kjempeflott prosjekt på Odderøya i Kristiansand. De første 300 leilighetene (2A, 2B og 2C) som ligger på «holmen» har vi gjennomført for Ugland/Kanalbyen. Vi har utviklet forprosjektene og vi har prosjekter alt av rør og ventilasjon. I tillegg til leiligheter er det også noe næring med blant annet kafe/restaurant.

Byhaven, Kristiansand

2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

Kanalbyen

illustrasjoner: A-lab Forprosjekt med etterfølgende detaljprosjektering av alle VVS-anlegg for Kanalbyen. 126 leiligheter og noe næringsareal. Oppdragsgiver er Kanalbyen Eiendom AS