Referanseprosjekter

Kileheia, Kristiansand

2022-2023. 50-90 eksisterende hytter som ønsker innlagt vann og avløp. Vi bistår med forprosjekt, søknadsprosess, konkurransegrunnlag og oppfølging i byggeperioden

Les mer »

Tangen Torv, Kristiansand

2022-2023. Dette prosjektet bygges på en av de siste ledige tomtene på Tangen. Totalt inneholder det 170 leiligheter og 8.700m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt

Les mer »

Tre Søstre, Kanalbyen

2021-2024. Dette prosjektet har noen av Kristiansands høyeste bygg med totalt 15 etasjer. Det er totalt 106 leiligheter med felles parkering under byggene. Utbygger er

Les mer »

Tangvall Arena, Søgne

2020-2025. Stort kjøpesenter med kontorer og leiligheter på Tangvall i Søgne som Mur i Sør bygger. Totalt inneholder det 50 leiligheter, 2.500m2 kontorer og 18.400m2

Les mer »

Legevakt, Arendal

Bilde fra frontsiden av beskrivelsen, Arendal Kommune 2022-2023. Nytt bygg til legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling i tilknytning til Sørlandet sykehus Arendal. Total BTA

Les mer »

GE Healthcare, Lindesnes

2007-pågående. Prosjektering av ventilasjonsløsninger hos GE. Rivco har bistått med alt fra prosjektering av vanlige kontorlokaler til prosesslokaler med forhøyede krav ventilasjon og eksplosjonsfare. Vi

Les mer »

Vennesla Atrium

2020-2022. Kjøpesentre/næringsbygg hvor Rivco i samarbeid med Holbæk rør har prosjektert røranlegg. Anlegget består bl.a av energibrønner som benyttes til oppvarming om vinter og kjøling

Les mer »