Iveland kraftstasjon

Utføres for Sweco Norge AS, forprosjekt, utredninger og detaljprosjektering i BIM av alle vvs-anleggene for ny kraftstasjon i fjell, Iveland 2. Byggestart 2014.

Ikea

Teknisk byggeledelse for vvs-anleggene på ny Ikea Sørlandsparken. Utføres for Sweco Norge AS.

Tonstad skule

Detaljprosjektering av vvs-anlegg for ny skole og svømmehall. Varme fra varmepumpe med grunnvanns-energibrønn.

Prestheia sykehjem

Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, sprinkleranlegg, fjernvarme og ventilasjon med varmepumper. Utv. anlegg: Overvannsanlegg med fordrøyningsreservoar.