Minne kultursenter Åseral

Tekn. anlegg: Vanntåke slukkeanlegg, energibrønner, varmepumpe, gulvvarme, radiatorer og ventilasjonsanlegg.