Sandens

Næringsbygg med kontorer, kjøpesenter og garasjeanlegg. Totalt 33500 m2.

Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, sprinkleranlegg, fjernvarme, kjøleanlegg og ventilasjon.