Kileheia, Kristiansand

2022-2023. 50-90 eksisterende hytter som ønsker innlagt vann og avløp. Vi bistår med forprosjekt, søknadsprosess, konkurransegrunnlag og oppfølging i byggeperioden

Tangen Torv, Kristiansand

2022-2023. Dette prosjektet bygges på en av de siste ledige tomtene på Tangen. Totalt inneholder det 170 leiligheter og 8.700m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt skal prosjektere all VVS. Bygget har fjernvarme fra Agder Energi.

Tre Søstre, Kanalbyen

2021-2024. Dette prosjektet har noen av Kristiansands høyeste bygg med totalt 15 etasjer. Det er totalt 106 leiligheter med felles parkering under byggene. Utbygger er Kanalbyen/Ugland Entreprenør. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon. Bygget har fjernvarme fra Agder Energi.

Tangvall Arena, Søgne

2020-2025. Stort kjøpesenter med kontorer og leiligheter på Tangvall i Søgne som Mur i Sør bygger. Totalt inneholder det 50 leiligheter, 2.500m2 kontorer og 18.400m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon. Bygget har varme og kjøling via energibrønner og varmepumpe.

Legevakt, Arendal

Bilde fra frontsiden av beskrivelsen, Arendal Kommune 2022-2023. Nytt bygg til legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og avklaringsavdeling i tilknytning til Sørlandet sykehus Arendal. Total BTA er ca. 5500 m2. Utbygger Veidekke. Rivco har prosjektert alt av rør og ventilasjon for Bravida. 

GE Healthcare, Lindesnes

2007-pågående. Prosjektering av ventilasjonsløsninger hos GE. Rivco har bistått med alt fra prosjektering av vanlige kontorlokaler til prosesslokaler med forhøyede krav ventilasjon og eksplosjonsfare. Vi har også bistått i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og oppfølging i mindre ventilasjonsprosjekter.

Vennesla Atrium

2020-2022. Kjøpesentre/næringsbygg hvor Rivco i samarbeid med Holbæk rør har prosjektert røranlegg. Anlegget består bl.a av energibrønner som benyttes til oppvarming om vinter og kjøling om sommer.

Storgata 2, Lillesand

Bilde fra google street view. 2017-2021. Dette prosjektet på ca 2.200 m2 ligger midt i Lillesand sentrum. 4 etasjer med næringslokaler hvor Rivco har laget forprosjekt for VVS for mesteparten, samt prosjektert VVS i bygget. Bygget har 4 energibrønner som leverer frikkjøling og varme.