Strømmehaven, Kristiansand

Illustrasjoner: Illustrasjon/visualisering: Friis & Moltke Architects 2017-2021. Prosjektet består av 42 omsorgsboliger som er etablert som 6 bokollektiv til 7 personer hver. Sammen med eksisterende bygningsmassen til omsorgssenteret på Strømme (sykehjem og leiligheter) fremstår bokollektivene og fellesarealer som et lite nabolag Byggene har fjernvarme fra Agder Energi. Rivco har laget forprosjekt og detaljprosjektert VVS i… Fortsett å lese Strømmehaven, Kristiansand

Holmen, Kilsund

DCIM100MEDIADJI_0141.JPG

2020-2021. Et nydelig prosjekt helt i vannkanten ved Kilsund. Vi har utviklet forprosjektet og vi prosjekterer alt av rør og ventilasjon. Prosjektet består av 24 leiligheter med felles parkering i 1 etasje.

St. Olavsvei 18

2020-2021. Prosjektet er et av de første massivtre-byggene i Kristiansand. Vi har utviklet forprosjektet og vi har prosjektert alt av rør og ventilasjon for VEF. Prosjektet består av 28 leiligheter med felles parkeringskjeller.

Kanalbyen, Kristiansand

2015-2021. Kanalbyen er et kjempeflott prosjekt på Odderøya i Kristiansand. De første 300 leilighetene (2A, 2B og 2C) som ligger på «holmen» har vi gjennomført for Ugland/Kanalbyen. Vi har utviklet forprosjektene og vi har prosjekter alt av rør og ventilasjon. I tillegg til leiligheter er det også noe næring med blant annet kafe/restaurant.

Byhaven, Kristiansand

2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

3B-Fibreglass Norway, Birkeland

cof

Utnyttelse av overskuddsvarme og utfasing av oljefyrte varmluftsaggregater. 2019. I ovnshallen er det veldig mye overskuddsvarme. Over smelteovner er lufttemperaturen opp mot 60 °C og Rivco AS har prosjektert løsning for gjenvinning av dette. Det er installert gjenvinningsbatterier med påmontert vifte og det sirkulerer vann med temperatur 45/35 °C. Batteriene har mål 1000×1000 mm og… Fortsett å lese 3B-Fibreglass Norway, Birkeland

Tvedestrand Videregående skole

Bildetekst: Bak vinnerforslaget står Veidekke Entreprenør med arkitektgruppen Link Arkitektur og Snøhetta som arkitekter og landskapsarkitekter Den nye skolen i Tvedestrand skal dimensjoneres for 688 elever, fordelt på 13 klasser med inntil 30 elever, 18 klasser med inntil 15 elever, 1 klasse med inntil 8 elever og en avdeling studiespesialiserende med hverdagslivstrening med inntil 20… Fortsett å lese Tvedestrand Videregående skole

Oddemarka Skole

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom Skolen var ferdig i 2002 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav. Behovsutredning med kostnadsoverslag ferdig innen medio mai 2017. Skolen skal være komplett ferdig… Fortsett å lese Oddemarka Skole

Holte Skole

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom Skolen var ferdig i 2003 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav. Det bygges nye ventilasjonsrom for hver undervisningsfløy kjeller. Felles ventilasjonsrom med separate aggregater… Fortsett å lese Holte Skole