University Centre in Svalbard

2022. UNIS Longyearbyen. Rivco har gjennomført tilstandskontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Beskrivelser av energibesparende tiltak og forbedringer.