Vennesla Atrium

2020-2022. Kjøpesentre/næringsbygg hvor Rivco i samarbeid med Holbæk rør har prosjektert røranlegg. Anlegget består bl.a av energibrønner som benyttes til oppvarming om vinter og kjøling om sommer.