Morrow BIC Flerbruker-bygg på Campus Grimstad

Bilde er hentet fra JBU`s nettside

2022-2023. Nytt bygg på Campus Grimstad til forskningslaboratorium for morgendagens batterier samt kontorer i etasjene over. Total BTA er ca. 5000m2. Utbygger J.B. Ugland. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert alt av rør og ventilasjon for GK og Moi rør.