GE Healthcare, Lindesnes

2007-pågående. Prosjektering av ventilasjonsløsninger hos GE. Rivco har bistått med alt fra prosjektering av vanlige kontorlokaler til prosesslokaler med forhøyede krav ventilasjon og eksplosjonsfare. Vi har også bistått i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og oppfølging i mindre ventilasjonsprosjekter.