Kongsgård haveby, Kristiansand

2019-2023. Dette prosjektet består av 27 boenheter på Lund i Kristiansand. Rivco har prosjektert rør og ventilasjon for boligene. Oppdraget for Rivco besto også av prosjektering av VA anlegg med fordrøyningsmagasin for overvann.