Froland Skole – Utvidelse

3D Illustrasjon: HRP.

2022-2024. Dette prosjektet består av et tilbygg på ca. 1.500m2 fordelt på 3 etasjer. Rivco har prosjektert røranlegget for utvidelsen av Froland Ungdomsskole. Bygget har flisfyring som oppvarmingskilde og henter varmen fra eksisterende varmesentral.