Odden Senter, Grimstad

Illustrasjoner: Nuno Arkitekter AS

2021-2023. Dette prosjektet består av utvidelse av Odden Senter i Grimstad. Utvidelsen inneholder 18 boenheter hvor vi har utført prosjekteringen av rør og ventilasjon, samt ca. 4.100m2 næring/kjøpesenter hvor vi har hatt prosjektering av røranlegg. Vi har også bistått med prosjektering av røranlegg i renovering av næringen i eksisterende senter.