Strømmehaven, Kristiansand

Illustrasjoner: Illustrasjon/visualisering: Friis & Moltke Architects

2017-2021. Prosjektet består av 42 omsorgsboliger som er etablert som 6 bokollektiv til 7 personer hver. Sammen med eksisterende bygningsmassen til omsorgssenteret på Strømme (sykehjem og leiligheter) fremstår bokollektivene og fellesarealer som et lite nabolag Byggene har fjernvarme fra Agder Energi.

Rivco har laget forprosjekt og detaljprosjektert VVS i bygget.