Byhaven, Kristiansand

2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

Kanalbyen

illustrasjoner: A-lab Forprosjekt med etterfølgende detaljprosjektering av alle VVS-anlegg for Kanalbyen. 126 leiligheter og noe næringsareal. Oppdragsgiver er Kanalbyen Eiendom AS

Kjøita Zenit

32 leiligheter av høy standard. Tekn. anlegg: balansert ventilasjon, fjernvarme, vanntåke sprinkleranlegg, sanitæranlegg og garasjeventilasjon.