St. Olavsvei 18

2020-2021. Prosjektet er et av de første massivtre-byggene i Kristiansand. Vi har utviklet forprosjektet og vi har prosjektert alt av rør og ventilasjon for VEF. Prosjektet består av 28 leiligheter med felles parkeringskjeller.

Kanalbyen, Kristiansand

2015-2021. Kanalbyen er et kjempeflott prosjekt på Odderøya i Kristiansand. De første 300 leilighetene (2A, 2B og 2C) som ligger på «holmen» har vi gjennomført for Ugland/Kanalbyen. Vi har utviklet forprosjektene og vi har prosjekter alt av rør og ventilasjon. I tillegg til leiligheter er det også noe næring med blant annet kafe/restaurant.

Byhaven, Kristiansand

2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

Kanalbyen

illustrasjoner: A-lab Forprosjekt med etterfølgende detaljprosjektering av alle VVS-anlegg for Kanalbyen. 126 leiligheter og noe næringsareal. Oppdragsgiver er Kanalbyen Eiendom AS

Kjøita Zenit

32 leiligheter av høy standard. Tekn. anlegg: balansert ventilasjon, fjernvarme, vanntåke sprinkleranlegg, sanitæranlegg og garasjeventilasjon.