Mjålandbygget

Kontor- og forretningsbygg.

Tekn. anlegg: Sanitæranlegg. 12 energibrønner forsyner bygget med kjøling og oppvarming. Ventilasjon behovstyrt.