3B-Fibreglass Norway, Birkeland

cof

Utnyttelse av overskuddsvarme og utfasing av oljefyrte varmluftsaggregater.

2019. I ovnshallen er det veldig mye overskuddsvarme. Over smelteovner er lufttemperaturen opp mot 60 °C og Rivco AS har prosjektert løsning for gjenvinning av dette. Det er installert gjenvinningsbatterier med påmontert vifte og det sirkulerer vann med temperatur 45/35 °C.

Batteriene har mål 1000×1000 mm og hvert batteri har egen vifte. Systemet bygges i moduler av praktiske årsaker. Hver modul leverer 70 kW, totalt 350 kW «gratis» varme som fordeles til lagerhaller og ferdigvareområde