MIL/Campus. Bygg H og J

Illustrasjoner: Rambøll

Oppdragsgiver: Ugland Entreprenør

Rivco har utviklet prosjektet fra forprosjekt og inkludert ferdige arbeidstegninger for alle VVS-anlegg og utvendig røranlegg. Det er to nye bygg med gangbroforbindelse til eksisterende universitet.
Byggene skal brukes til undervisning og forskning. Byggene er til sammen ca. 4.800 m2.
Bygget er tilknyttet fjernvarme og vannbårent kjøleanlegg via eksisterende bygg. Byggene har for øvrig trykkluftanlegg og sanitæranlegg med oljeutskiller. Ventilasjonsanlegg med 3 hovedsystemer, totalt behandlet luftmengde ca. 47.000 m3/h.