Stikkord: Skoler

 • Tvedestrand Videregående skole

  Tvedestrand Videregående skole

  Bildetekst: Bak vinnerforslaget står Veidekke Entreprenør med arkitektgruppen Link Arkitektur og Snøhetta som arkitekter og landskapsarkitekter Den nye skolen i Tvedestrand skal dimensjoneres for 688 elever, fordelt på 13 klasser med inntil 30 elever, 18 klasser med inntil 15 elever, 1 klasse med inntil 8 elever og en avdeling studiespesialiserende med hverdagslivstrening med inntil 20 […]

 • Oddemarka Skole

  Oddemarka Skole

  Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom Skolen var ferdig i 2002 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav. Behovsutredning med kostnadsoverslag ferdig innen medio mai 2017. Skolen skal være komplett ferdig […]

 • Holte Skole

  Holte Skole

  Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom Skolen var ferdig i 2003 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav. Det bygges nye ventilasjonsrom for hver undervisningsfløy kjeller. Felles ventilasjonsrom med separate aggregater […]

 • Sam Eyde II VGS

  Sam Eyde II VGS

  Illustrasjoner: Alpha Arkitekter / Rivco AS Oppdragsgiver Oras AS avd Arendal Det bygges et nytt bygg med gangbroforbindelse i 2. etg. inn til eksisterende skolebygg. Det er Anleggs- og transportavdelingen samt Byggavdelingen som pr. dato har sine lokaler i Froland som skal flytte inn i dette bygget. Arealet av det nye bygget er ca. 5.500 […]

 • Karuss Skole

  Karuss Skole

  Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom Skolen ble bygget i 2001 med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke etter hensikten og vårt oppdrag er å prosjektere om hele bygningsmassen til balansert ventilasjon basert på dagens krav. Det skal etableres totalt seks nye ventilasjonsrom som innehar syv ventilasjonsaggregater med komplett sd anlegg. Totalt behandlet luftmengde er 42.000 m3/h. (Flerbrukshallen med […]

 • Tonstad skule

  Tonstad skule

  Detaljprosjektering av vvs-anlegg for ny skole og svømmehall. Varme fra varmepumpe med grunnvanns-energibrønn.