Holte Skole

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom

Skolen var ferdig i 2003 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav.

Det bygges nye ventilasjonsrom for hver undervisningsfløy kjeller. Felles ventilasjonsrom med separate aggregater for gymsal med garderober og administrasjonsdel.

Skolen skal være komplett ferdig og bruksklar: medio august 2019.

Byggestart: 01.01. 2018, ca. 1,5 år byggetid.

Prosjekteringsperiode 1.11. 2016 – 15.08. 2017.