Sam Eyde II VGS

Illustrasjoner: Alpha Arkitekter / Rivco AS

Oppdragsgiver Oras AS avd Arendal

Det bygges et nytt bygg med gangbroforbindelse i 2. etg. inn til eksisterende skolebygg. Det er Anleggs- og transportavdelingen samt Byggavdelingen som pr. dato har sine lokaler i Froland som skal flytte inn i dette bygget. Arealet av det nye bygget er ca. 5.500 m2 bruttoareal.
Bygget er tilknyttet fjernvarme via eksisterende bygg. Sanitæranlegg med oljeutskiller fra verksteder. Ventilasjonsanlegg med 7 hovedsystemer, totalt behandlet luftmengde ca 95.000 m3/h.