Tonstad skule

Detaljprosjektering av vvs-anlegg for ny skole og svømmehall. Varme fra varmepumpe med grunnvanns-energibrønn.