Karuss Skole

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom

Skolen ble bygget i 2001 med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke etter hensikten og vårt oppdrag er å prosjektere om hele bygningsmassen til balansert ventilasjon basert på dagens krav. Det skal etableres totalt seks nye ventilasjonsrom som innehar syv ventilasjonsaggregater med komplett sd anlegg.
Totalt behandlet luftmengde er 42.000 m3/h.
(Flerbrukshallen med tilhørende arealer er ikke medtatt i prosjektet) Samtidig skal det installeres tiltak for radon reduksjon.