Oddemarka Skole

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom

Skolen var ferdig i 2002 og var en av tre skoler i Kristiansand som ble bygget med «naturlig ventilasjon». Dette fungerer ikke og vårt oppdrag er å utrede nye løsninger med balansert ventilasjon og varmegjenvinning basert på dagens krav.

Behovsutredning med kostnadsoverslag ferdig innen medio mai 2017. Skolen skal være komplett ferdig og bruksklar 01.01. 2019, ca. 1 år byggetid.