Gauselengen Stavanger

illustrasjon: Arkipartner AS

Detaljprosjektering av rør og ventilasjon for 64 leiligheter. Oppdragsgiver ORAS AS avd Sandnes