Kanalbyen

illustrasjoner: A-lab

Forprosjekt med etterfølgende detaljprosjektering av alle VVS-anlegg for Kanalbyen. 126 leiligheter og noe næringsareal. Oppdragsgiver er Kanalbyen Eiendom AS