Kirketorget II – Farsund

Detaljprosjektering av vvs-anleggene, utføres for Asplan Viak AS avd Lyngdal.