Test på UIA med brensel fra Etiopia

Energiprofessoren Henrik Koefoed Nielsen tester temperatur og avgasser når ovnen for første gang brenner med pellets laget av kaffeskall fra Etiopia. Og resultatet var meget lovende. Målet med dette er å erstatte bålet på gulvet med en rentbrennende ovn plassert trygt i en enkel kokebenk.