Besøk fra Etiopia

Avbildet: Tsega, Ruth og Grete
Hyggelig besøk av Tsega i forbindelse med at hun fikk følge to brannskadde gutter fra Etiopia til «Burn Camp» – en leir for brannskadde barn i regi av Norsk Forening for Brannskadde.

Ovnen, som er sentral i arbeidet Tsega driver, lages av Espen Lunden på verkstedet til en velvillig Helge Ulstein. Det har vært mange modeller som har blitt testet på UIA, avd for Fornybar energi i Grimstad, nå gjenstår pilotprosjekt i Etiopia.