Vi sponser Children’s Burn and Wound Care Foundation

RIVCO AS har siden 2011 vært sponsor for Children’s Burn Care Foundation Ethiopia.

Brannskader blant barn er svært alminnelig i Etiopia.

De fleste barn pådrar seg skaden i forbindelse med koking /matlaging. Ildstedet i hytta er oftest ubeskyttet. Svært mange bor trangt og kummerlig, og flammeskader er viktigste årsak til skadene som i stor grad påfører barn og unge svære lidelser og ulike former for handikap

Sjansene for å overleve større skader er små. De som overlever mindre eller større skader, vil i stor grad utvikle ulike former for fysiske handikap grunnet sammenvoksninger fra arr vev.

Barn med handikap i Etiopia har svært begrenset utviklings mulighet i samfunnet.

Dr. Einar Eriksen og hans team er helt avhengig av de midler som kommer fra private bidragsytere.