Etiopias første operasjonssykepleiere

Her utdannes Etiopias første operasjonssykepleiere.

Snart er det første kullet med operasjonssykepleiere i Etiopia ferdig utdannet.

Etiopia har ikke hatt operasjonssykepleiere til nå, men i september 2012 startet det første utdanningsprogrammet som gir formell utdannelse i operasjonssykepleie. I september 2014 er 18 sykepleiere ferdig utdannet.