IK Property Forus

Detaljprosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, trykkluftanlegg og ventilasjonsanlegg. Utføres for ROXEL VVS AS.