Kiwi Borkedalen, Lillesand

3D Illustrasjon: Job Arkitekter.

2020-2021. Ny Kiwi Butikk i Lillesand med et fotavtrykk på totalt ca.1200m2. Rivco har prosjektert sanitær og ventilasjonsanlegget i bygget.