Bystranda Terrasse

102 leiligheter, garasjeanlegg.

Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, fjernvarme og ventilasjon.