Vidsyn hytteområde Bykle

72 hyttetomter.

Tekn. anlegg: VA-anlegg, spillvann, pumpestasjoner og vannledninger.