VA-anlegg Otra Amfi

Detaljprosjektering av omlegging av kommunale ledninger på grunn av konflikt med planlagt leilighetsbygg.