Rivco bidrar til å etablere LIYU MANUFACTORING PLC i Etiopia både økonomisk og med personell

Children’s Burn & Wound Care Foundation, CBWCF, har gjennom sitt arbeid for å forebygge ulykker som gir brannskader, etablert LIYU – et Etiopisk selskap som skal produsere ovner og brensel. Rivco er direkte engasjert i forebyggingsarbeidet og nå også i drift av LIYU sammen med vår Etiopiske partner, Ashenafi Eruwa. Vår base er i Awasa der også produksjon av ovner skal foregå. Pelletsproduksjon skjer i Wondo Genet, 20 km fra Awasa.

LIYU skal være et bærekraftig selskap. Salg av ovner og pellets skal gi grunnlag for drift og nye investeringer, men det er nødvendig med økonomisk støtte i oppstarten.