Orelunden energisentral

Konvertering av varmeanlegg fra fjernvarme til varmepumpe med energibrønner og solfangere type vacuumrør. Utføres i samarbeid med Mandal kommunes driftspersonell.