iPark i3

Detaljprosjektering av røranlegg for ombygging/utvidelse av iPark i3, Ullandhaug Stavanger, Smedvig Eiendom. Utføres for Oras AS avd. Sandnes.