Eventyrgården

Teknisk anlegg: Ventilasjon, separate systemer for treningssenter, fjernvarme, kjøling, sprinkleranlegg og sanitæranlegg.