Stikkord: Næringsbygg

 • Byhaven, Kristiansand

  Byhaven, Kristiansand

  2019-2021. Dette prosjektet består store deler av kvartal 2 i Kristiansand sentrum. Totalt inneholder det 153 leiligheter og 9.300m2 næring/parkering. Rivco har laget forprosjekt for VVS, samt prosjektert røranlegg. Bygget har fjernvarme og fjernkjøling fra Agder Energi.

 • MIL/Campus. Bygg H og J

  MIL/Campus. Bygg H og J

  Illustrasjoner: Rambøll Oppdragsgiver: Ugland Entreprenør Rivco har utviklet prosjektet fra forprosjekt og inkludert ferdige arbeidstegninger for alle VVS-anlegg og utvendig røranlegg. Det er to nye bygg med gangbroforbindelse til eksisterende universitet.
Byggene skal brukes til undervisning og forskning. Byggene er til sammen ca. 4.800 m2. Bygget er tilknyttet fjernvarme og vannbårent kjøleanlegg via eksisterende bygg. Byggene […]

 • IK Property Forus

  IK Property Forus

  Detaljprosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, trykkluftanlegg og ventilasjonsanlegg. Utføres for ROXEL VVS AS.

 • JM Auto

  JM Auto

  Prosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, varmepumpe, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg med spesialsystemer for Oras AS avd. Arendal.

 • Eventyrgården

  Eventyrgården

  Teknisk anlegg: Ventilasjon, separate systemer for treningssenter, fjernvarme, kjøling, sprinkleranlegg og sanitæranlegg.

 • Lauvåsen næringsbygg

  Lauvåsen næringsbygg

  Detaljprosjektering av alle vvs-anlegg for Agder Ventilasjon AS og F & A Egeland AS.

 • Narvika 9 – Bølgen

  Narvika 9 – Bølgen

  Detaljprosjektering av alle vvs-anlegg for Oras AS avd. Kristiansand.

 • Hånes Frikirke / Solkollen barnehage

  Hånes Frikirke / Solkollen barnehage

  Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, varmeanlegg med varmepumper, luft/vann og ventilasjonsanlegg.

 • Bystranda Park

  Bystranda Park

  120 leiligheter, samt næringsarealer og garasjeanlegg. Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, sprinkleranlegg, fjernvarme og ventilasjon.

 • Bring Logistics Kristiansand

  Bring Logistics Kristiansand

  Kontor og lagerbygg 5.500 m2. Tekn. anlegg: Sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg.